L&S Technischer Handel

Kollaborativ svejserobot i produktionen gør det muligt at producere efter ordre

Den tyske virksomhed L&S Technischer Handel GmbH oplevede i 2016 en stigende ordretilgang. Det var naturligvis i sig selv positivt, men den konstant høje udnyttelse af produktionskapaciteten resulterede også i et enormt pres og en længere leveringstid og fik administrerende direktør Torsten Lezius til at indse, at der måtte gøres noget. Efter investering i en CoWelderTM-løsning kunne virksomheden gå over til at producere efter ordre i stedet for at producere til lager.

Imødekom behov for svejste dele i høj kvalitet

L&S Technischer Handel blev etableret i 2000 og er siden vokset støt. I starten leverede man udelukkende dele til bilbranchen og industrien, men det nye familiefirma fik hurtigt øje på mulighederne inden for håndtering af affalds- og genbrugsprodukter. Der var nemlig flere kunder i genbrugsindustrien, der efterspurgte reservedele, som var svære at skaffe i den ønskede kvalitet.

 

Svejseafdelingen kapacitet blev fuldt udnyttet

Kapaciteten i L&S' svejseafdeling blev konstant fuldt udnyttet og virksomheden stod i nogen tid mellem ansættelse af flere medarbejdere eller investering i et automatiseret svejseanlæg.

"Det tegnede dog hurtigt til en beslutning i retning af svejseautomatisering, fordi det er meget svært at finde kvalificerede svejsere i vores område“, forklarer Torsten Lezius, administrerende dirktør.

Robotløsning til svejsning af små serier

L&S producerer ikke store serier; typisk ligger seriestørrelserne på 50-800 styk. Desuden findes der forskellige varianter, så programmering og ændring af en klassisk automatiseringsløsning ville koste både tid og ressoucer i form af en programmør.

Da L&S‘ lokale forhandler af svejseudstyr på den baggrund gjorde opmærksom på og demonstrerede CoWelderTM-løsningen, var fordelen ved dens enorme fleksibilitet indlysende.

Fleksibilitet overstiger forventninger

L&S producerer reservedele til mange forskellige typer affaldscontainere, roll-off-containere og SP-beholdere. På grund af de mange slutprodukter er produktsortimentet vokset enormt i årenes løb. Det er dog umuligt at have alle reservedele på lager på grund af kundernes uregelmæssige bestillingsmønster.

De produkter der altid er efterspørgsel efter, er som regel lagervarer. Mere eksotiske dele produceres efter ordre, og det kræver stor fleksibilitet hos de fem medarbejdere i svejseafdelingen. Da det samtidig drejer sig om komponenter, der udsættes for enorme belastninger, skal svejsesømmene være af høj kvalitet. Og naturligvis havde L&S tilsvarende høje forventninger til CoWelderTM-løsningen.

"Vi er begejstret for CoWelderTM, fordi det er nemt at programmere komponenter og skifte fra en komponent til den næste - den er utrolig fleksibel", siger Torsten Lezius.

Robotten er som en nye kollega

Medarbejderne havde en meget positiv indstilling til deres nye kollega, hvilket gjorde det nemt at indføre CoWelderTM i det daglige arbejde. De betragtede aldrig robotten som en konkurrent, men har fra starten brugt den som en aflastning, der befriede dem for kedelige rutineopgaver.

Det forbløffede Torsten Lezius at se, hvor kreative hans medarbejdere kunne være, og hvor hurtigt de fandt flere komponenter, som kan produceres hurtigere, bedre og billigere med CoWelderTM.

Svejser 6 komponenter på 10 minutter

Noget af tiden lægger en hasteordre beslag på CoWelderTM, resten af tiden fremstiller L&S typisk 2 styk af en komponent ad gangen på 3 stationer på svejsebordet. Sådan en turnus, hvor der fremstilles 6 komponenter, varer ca. 10 minutter inklusiv bestykning af fiksturer, alt efter type og størrelse.

Kan nemt kombinere og genkalde programmer

Når først et program til en komponent er udarbejdet, kan man kombinere programmer efter behag og kalde dem frem med et par klik på robottens touchskærm. Komponenterne blandes på den måde helt vilkårligt. Man kan også i løbet af få minutter skifte mellem typer og rækkefølgen af de producerede komponenter.

Leveringstiden er halveret: fra 2 uger til 1 uge

CoWelderTM har stor produktionskapacitet. Selv ved en forsigtig kalkulation med kun 5,5 cyklusser (i stedet for 6) pr. time, kan den producere 264 komplekse komponenter pr. dag.

"Vi lægger igen langsomt på lager. Til den samme produktionsmængde skulle vi førhen have brugt mindst dobbelt så lang tid. For nogle komponenter kan vi reducere leveringstiden fra to uger til én. Og det bedste er, at vores dygtige svejsere stort set ikke belastes af det. Om aftenen ligger delene der, som om de var lagt der af en usynlig hånd", siger Torsten Lezius.

Ventetid udnyttes til at betjene CoWelderTM

Betjeningen af CoWelderTM, altså ilægning af komponenter i fiksturer, igangsætning af svejsning og den efterfølgende fjernelse af komponenter varetages i videst muligt omfang af folk, der betjener en sav lige i nærheden. Ved saven opstår der tit ventetid, som kan udnyttes optimalt ved at betjene CoWelderTM.

Programmering og indstilling af systemet tager Torsten Lezius eller en kvalificeret svejsetekniker sig af. Når først processen er indstillet, og de første komponenter er svejset fejlfrit, overtager savoperatørerne, som blot skal have lidt arbejds- og sikkerhedsteknisk vejledning i CoWelderTM.

Ved at udnytte tiden optimalt minimerer man altså lønomkostningerne og øger produktiviteten enormt.

Halverer produktionstiden for enkelte komponenter

Konklusionen er, at CoWelderTM sommetider mere end halverer produktionstiden for enkelte komponenter, forbedrer svejsekvaliteten, øger firmaets produktionskapacitet samt fleksibiliteten i produktionen og er med til at forkorte leveringstiden. Et yderst glædeligt resultat efter få ugers drift.

Eksempler på produkter

Stålbeholdere

L&S fremstiller stålbeholdere i forskellige størrelser (længde, ind- og udvendig diameter) og i seriestørrelser på flere hundrede. På hver side af komponenten svejses akselgennemføringen med to cirkelrunde kantsømme. Halvautomatisk produktion med CoWelderTM har klart forbedret både produktionshastighed og svejsekvalitet.

Rulleholdere

Rulleholdere til beholderne produceres også i forskellige størrelser. På hver rulleholder svejses der 12 kantsømme, heraf 8 i faldende svejseposition. Svejsetiden fra starten på den første søm til slutningen på den sidste er reduceret fra ca. 5 til 2:45 minutter. Tidligere kostede det en masse tid at flytte komponenten på svejsebordet.

Hængsler

Hængslerne kan hurtigt anbringes i fiksturen, hvor der er plads til 10 styk i 2 rækker. Det tager ca. 1:10 min at svejse 4 hængsler.

Find en forhandler tæt på dig